บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทร่วมทุนไทย – ญี่ปุ่น
ได้รับรางวัลความปลอดภัยดีเด่น, สวัสดิการ - แรงงานสัมพันธ์ดีเด่น ต้องการรับสมัครตำแหน่งงานดังนี้

1. พนักงานขับรถส่วนกลาง 1 อัตรา (โรงงานสมุทรปราการ)
          - วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ม.3
          - อายุไม่เกิน 30 ปี
          - มีใบขับขี่รถยนต์ และรู้เส้นทางใน กรุงเทพฯ และปริมณฑล เป็นอย่างดี
          - มีประสบการณ์ด้านขับรถยนต์ส่วนบุคคลไม่น้อยกว่า 1 ปี

ผู้สนใจตำแหน่งงานที่1,2 และ 3 กรุณาติดต่อ คุณนิตยา ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร.0-2754-5845-9 ต่อ 127
E-mail : recruit@ssscth.com ตั้งแต่เวลา 9.00 - 15.00 น. ระยะเวลาการรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

2. พนักงานทั่วไปฝ่ายผลิต 1 อัตรา (โรงงานสมุทรปราการ)

          - วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ม.3
          - อายุไม่เกิน 26 ปี
          - สามารถใช้โปรแกรม Ms. Office ได้

ผู้สนใจตำแหน่งงานที่ 4 กรุณาติดต่อ คุณยุพา ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร.0-2754-5845-9 ต่อ 242
ตั้งแต่เวลา 9.00 - 15.00 น. ระยะเวลาการรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

3. พนักงานทั่วไปฝ่ายผลิต 1 อัตรา (โรงงานระยอง)

          - วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ม.3
          - อายุไม่เกิน 26 ปี
          - สามารถใช้โปรแกรม Ms. Office ได้

ผู้สนใจตำแหน่ง (โรงงานระยอง) กรุณาติดต่อ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร.038-891-175-8 ต่อ 115
ตั้งแต่เวลา 9.00 - 15.00 น. ระยะเวลาการรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


    ทุกตำแหน่งงานกรุณาเตรียมนำหลักฐานการสมัครงาน ดังนี้
            1. วุฒิการศึกษา
            2. รูปถ่าย (ไม่เกิน 6 เดือน) 2 รูป
            3. หลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
            4. สำเนาบัตรประชาชน
            5. สำเนาทะเบียนบ้าน
            6. สำเนาใบขับขี่รถยนต์ (เฉพาะตำแหน่งพนักงานขับรถ)
            7. หนังสือรับรองการผ่านงาน (กรณีที่มี)
     *ในกรณีผู้ผ่านการคัดเลือก จะต้องแสดงหลักฐานวุฒิการศึกษาต้นฉบับและการตรวจสุขภาพ ตามที่บริษัทฯได้กำหนดไว้*