News & Activities 2016

“กิจกรรมโครงการวัดสร้างสุข”

           ศูนย์บริการเหล็กสยาม ร่วมกิจกรรมโครงการวัดสร้างสุข ณ วัดแหลม อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 5 – 13 มกราคม 2559