News & Activities 2016

“กิจกรรม SSSC. Healthy Sure!”

           บมจ. ศูนย์บริการเหล็กสยาม ร่วมกับ โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จัดกิจกรรม SSSC. Healthy Sure! การสร้างเสริมสุขภาพด้วยโภชนาการและการออกกำลังกาย เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2559