News & Activities 2016

“ร่วมสืบสานประเพณีไทยและส่งเสริมวัฒนธรรม”

           ชมรม TO BE NUMBER ONE – SSSC และบมจ. ศูนย์บริการเหล็กสยาม ร่วมสืบสานประเพณีไทยและส่งเสริมวัฒนธรรม งานก่อพระเจดีย์ทราย ณ วัดท้องคุ้ง เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2559