News & Activities 2017

"กิจกรรม "SSSC SAFETY TO SCHOOL""

            บมจ.ศูนย์บริการเหล็กสยาม ได้ร่วมกับทาง โรงเรียนวัดแหลม จัดกิจกรรม "SSSC SAFETY TO SCHOOL" เพื่อเป็นการให้ความรู้และแนวทางการปฏิบัติกับเด็กนักเรียนเมือเกิดเหตุอัคคีภัย ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา