News & Activities 2017

"บมจ.ศูนย์บริการเหล็กสยาม เข้ารับมอบรางวัล CSR-DIW "

            บมจ.ศูนย์บริการเหล็กสยาม เข้ารับมอบรางวัล จากอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม สำนักงานใหญ่ จังหวัดสมุทรปราการ ได้รับรางวัล CSR-DIW CONTINUOUS 2017 โรงงาน 3 จังหวัดระยอง ได้รับรางวัล CSR-DIW AWARD 2017 ณ สโมสรกองทัพบก-วิภาวดี เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560