News & Activities 2017

"sssc ปลูกต้นดอกดาวเรือง จำนวน 990 ต้น"

            เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2560 พนักงาน ผู้บริหาร โรงงานระยอง ได้ร่วมกันปลูกต้นดอกดาวเรือง จำนวน 990 ต้น เพื่อให้ออกดอกบานพร้อมกันทั่วประเทศ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 นี้