News & Activities 2017

"วันต่อต้านคอร์รัปชัน 2560 “รัฐบาลใหม่ คอรร์รัปชั่นเก่า?”"

            บมจ.ศูนย์บริการเหล็กสยาม ได้เข้าร่วมงาน วันต่อต้านคอร์รัปชัน 2560 “รัฐบาลใหม่ คอรร์รัปชั่นเก่า?” เปิดเวทีระดมความคิดป้องกันนักการเมือง (แบบเก่า) กลับมาทำร้ายประเทศ! ในวันพุธที่ 6 กันยายน 2560 เวลา 08:00-12:00 น. ณ ห้องคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ บี2 ชั้น22 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร