News & Activities 2017

"บมจ.ศูนย์บริการเหล็กสยาม เข้ารับมอบรางวัล SET sustainability Awards "

            บมจ.ศูนยบริการเหล็กสยาม ได้เข้ารับรางวัล SET sustainability Awards และ Thailand Sustainability Investment รวมทั้งสิ้น 2 รางวัล ได้แก่
1.รางวัล "การประเมินผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน" (Thailand Sustainability Investment)
2.รางวัล "บริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืนดีเด่น" ( Outstanding SET sustainability Awards)
ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา