News & Activities 2018

ทำการฝึกซ้อมดับเพลิงเบื้องต้น และ ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ณ สภ.สำโรงใต้

            บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ กต.ตร.สภ.สำโรงใต้ และ สภ.สำโรงใต้ ทำการฝึกซ้อมดับเพลิงเบื้องต้น และ ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ให้แก่เจ้าหน้าที่ แม่บ้าน เพื่อเป็นการเตรียมพร้อม หากเหตุเกิดอัคคีภัย ทั้งภายใน สภ.สำโรงใต้ และ ตึกที่พักราชการ ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2561