News & Activities 2018

บมจ.ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด ร่วมงานรับ รางวัล "องค์กรวัฒกรรมยอดเยียม ประจำปี 2561"

            บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน) ร่วมงานรับ รางวัล "องค์กรวัฒกรรมยอดเยียม ประจำปี 2561" และได้รับรองความสามารถทางวัตกรรมและองค์กรนวัตกรรม (Innovative Organization) จาก สำนักงานวัตกรรมแห่งชาติ ( องค์การมหาชน ) และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งปรเทศไทย ในวันที่ 5 ตุลาคม 2561 ไบเทคบางนา