ประกาศ บริษัทศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน)

 

กำหนดประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 30 เมษายน 2567

An ordinary general meeting of shareholder no.1/2024 should be held on April 30,2024

ขอเชิญเสนอบรรจุวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2567

Invitation to Shareholders to propose agenda and nominees' name for being the Director in advance

 

คำบอกกล่าวการคุ้มตรองข้อมมูลส่วนบุคคลสำหรับนักลงทุนและผู้ถือหุ้น

Privacy Notice For Investors and Shareholders

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ประกาศบริษัท ฉบับที่18-2563 มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ฉบับที่ 2

นโยบายและมาตรการป้องกันการติดต่อของไวรัส COVID-19

 

[เข้าสู่เว็บ SSSC]